Skip to content

Tryg og inkluderende studiestart

Trivsel i studiemiljøer

Studiestartsforløb

Studiestarten er en oplagt mulighed for at give alle jeres nye studerende indsigt i den kultur der kendetegner jeres studiemiljø. Trygge rammer i studiestarten er med til at sikre trivsel under studietiden og fastholdelse af nye studerende. Her er de frivillige tutorer og rusvejlederes arbejde uvurderligt, og med til at understøtte et stærkt fællesskab fremadrettet. 

Vi skræddersyr et forløb der passer til jer med fokus på dialog om hvilke værdier der er og skal være del af jeres studiemiljø, men også hvilke barrierer der kan være for at sikre at alle føler sig velkomne. Med udgangspunkt i jeres input og behov, hjælper vi jer med at afmontere ubevidst diskriminations-praksis og støtter jer i at udvikle det bedst mulige studiestarts-forløb. 

I AWAKE har vi stor erfaring med at støtte frivillige fællesskaber i at fremme trivsel, og aktivt tage ansvar for diversitet, ligestilling og inklusion som en integreret del af deres arbejde.  

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan et samarbejde kan styrke lærings- og arbejdsmiljøet hos jer.