Skip to content

AWAKE støtter jer i at skabe trygge og inkluderende lærings- og arbejdsmiljøer

OM AWAKE CONSULTING

AWAKE arbejder for ligestilling på uddannelses­institutioner og i virksomheder

Vil I arbejde aktivt for at fremme trivsel og ligestilling hos jer? Har I mod på at undersøge hvilke barriere der kan stå i vejen for et inkluderende studie – og arbejdsmiljø?

AWAKE arbejder for at sikre alle lige adgang til sociale og faglige fællesskaber på studiet eller arbejdspladsen. Først og fremmest fordi det er retfærdigt. Men også fordi diversitet styrker fællesskabet, hvis vi gør os umage for at inkludere. Vi anerkender at vores forskellige livserfaringer er en styrke, der tilsammen gør os i stand til at se problemer, processer og løsninger fra flere vinkler. Sådan bliver diversitet, inklusion og ligestilling centralt for udvikling, kreativitet og innovation. Det er ikke den nemme løsning – men at arbejde strategisk med lige muligheder for alle, er måden at sikre både social og økonomisk bæredygtighed.  

Lad AWAKE give jer viden om ligestillingsstrategier der virker – og handlerum til at skabe de kulturforandringer der skal til, for at alle har bedste forudsætninger for at trives. Vi er eksperter i at etablere dialog på tværs af organisationer – mellem ledelse og medarbejder, og mellem undervisere og studerende.

Vi rådgiver ledelsen, udvikler strategier, konkrete arbejdsredskaber og online læringsforløb, holder inspirationsoplæg og faciliterer dialogskabende workshops. Alt sammen med  fokus på at I får rammesat en ligestillingspraksis der virker. 

I AWAKE har vi mange års erfaring med trivsel på uddannelsesinstitutioner og  arbejdspladser – herunder i en international og interkulturel kontekst. Vi gør os umage for at lave undervisning der styrker fællesskaber, inviterer alle ind og giver plads til sårbare samtaler. 

Læs hvordan vi kan hjælpe jer med at iværksætte ligestillings-initiativer der virker her:

awake consulting team 1

AWAKE CONSULTING

Mød Ane og Sara

"AWAKE gav os en række konkrete redskaber hvordan man som underviser skaber de bedste rammer for et trygt studie- og arbejdsmiljø, der understøtter læring, trivsel og konstruktiv kollegial sparring."
RIKKE BUHL
HEAD OF SECTION - UNIVERSITETSHOSPITALET
"AWAKE gav os en masse brugbare værktøjer til at formidle både sårbare og kontroversielle emner som sexisme, racisme, normer og privilegier. Det skete i et trygt, tillidsfuldt og sjovt læringsrum, hvor der var plads til spørgsmål og erfaringer."
CAMILLA BRUUN ERIKSEN
ADJUNKT – SYDDANSK UNIVERSITET
"AWAKE har givet studievejledere og studerende et skærpet blik for inklusion og diversitet, der understøtter vores indsats for alle studerendes trivsel."
STINE DUE HANSEN
LEDER AF STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN – IT UNIVERSITETET

Samarbejder

Awake Consulting
Skræddersyet Kursusforløb

Har du et særligt forløb i tankerne,
du gerne vil have hjælp til at udvikle?

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan et samarbejde kan styrke lærings- og arbejdsmiljøet hos jer.