Skip to content

Om os

MØD

Ane Krestine Ott

Ane er partner og stifter i AWAKE og er en dygtig underviser og facilitator, med stort indblik i internationale og tværfaglige arbejdsmiljøer.  Alle undervisningsforløb er altid med særligt blik for deltagernes niveau, og en lydhørhed overfor den viden og erfaringer alle bringer med. Ane er en stærk formidler med fokus på at skabe bro mellem teori og praksis, og gøre viden relevant på en kreativ måde. 

Ane arbejder med organisering og udvikling af frivillige fællesskaber, og skaber bro mellem forskellige interessegrupper internt i organisationer.   

Ane har mange års erfaring som lektor i kurser om køn, ligestilling, seksualitet og menneskerettigheder for universitetsstuderende, gymnasie- og folkeskoleelever.

Som tidligere rådgiver hos Sex & Samfund og RedenUng, har Ane desuden mange års træning i at tale med unge og voksne om seksuelle krænkelser og overgreb.  

Ane er underviser og tovholder på Generation Zex, et ung-til-ung seksualundervisningsprojekt for folkeskoler og ungdomsuddannelser under Helsingør Ungdomsskole og er desuden fagkonsulent på projektet Goalfive.org, en undervisningsplatform for gymnasier om ligestilling, udviklet af Zonta Danmark.   

Ane Krestine Ott

Master's degree | European Inter-University Centre

Human Rights and Democratisation

Cand. comm. | Roskilde Universitet

Kommunikation & Performance Design

Vidensområder

Politisk, kulturel og social ligestilling
Menneskerettigheder og magtkritik
Seksuelle krænkelser og chikane
Normkritisk seksualundervisning
Rådgivningsarbejde
Training of trainers

Mød

Sara Gjermandsen

Sara er partner og stifter i AWAKE og har stor erfaring med ledelsessupport og strategiske trivselsindsatser i politisk styrede institutioner. Med stort indblik i internationale og tværkulturelle arbejds- og uddannelsesmiljøer, arbejder Sara særligt med fokus på ligestilling, inklusion og diversitet. Heriblandt målrettede indsatser for at forebygge og håndtere chikane og diskrimination i uddannelsesmiljøer, på arbejdspladser og i frivillige fællesskaber. 

Sara har i en årrække været faglig leder af afdelingen for Køn og Seksualitetsstudier ved DIS og har her også fungeret som intern DEI konsulent på tværs af organisationen. Udover kvalitetssikring af undervisningsforløb og intern analyse af studiemiljøet, har Sara udviklet en lang række workshops og oplæg om inklusion, diversitet og ligestilling. 

Sara har også stor erfaring som lektor på flere uddannelsesinstitutioner, hvor hun har undervist indenfor temaerne køn, seksualitet, ligestilling og medier. Hun har arbejdet med gender mainstreaming i koordinationen for Kønsforskning på Københavns Universitet, som redaktør i Dansk Kvindesamfund og som voldsfaglig rådgiver hos Danner.

Sara Gjermandsen

Cand. mag. | Københavns Universitet

Engelsk, Kønsstudier, Minoritetsstudier

Vidensområder

Trivsel i uddannelsesmiljøer og frivillige fællesskaber Inkluderende og normkritisk undervisningspraksis Kollegaskab og Medarbejdertrivsel Chikane, krænkelser og kønsbaseret vold LGBTQIA+ rettigheder og udsatheder Seksualundervisning- og politik
Ungdomskultur og medier

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan et samarbejde kan styrke lærings- og arbejdsmiljøet hos jer.