Skip to content

Trygt studiemiljø for alle

Studieadministration - ledelse og studievejledere

Trivsel i studiemiljøet

Undersøgelser af unges sundhed peger på massiv mistrivsel, og for mange unge er stress, ensomhed, depression og angst en del af hverdagen. Alt det rykker naturligvis med ind i studiemiljøet. I AWAKE oplever vi et stort behov for en bedre forståelse af hvad der skal til for at skabe et trygt studiemiljø for alle. Her er det nødvendigt at bygge bro mellem ledelse, studievejledning og studerende, og skabe en tydelig ramme for hvordan alle kan føle sig som del af studiefællesskabet.

I AWAKE opkvalificerer vi trivselsindsatser for studerende, der gør studiemiljøet trygt for alle.   Vi kan støtte jer i at følge op på studiemiljøundersøgelser, yde ledelsesrådgivning om intern og ekstern kommunikation og udarbejde etisk kodeks der tydeliggør visionerne for studiemiljøet hos jer.  

Studievejledningen har en vigtig rolle i at  understøtte de studerendes trivsel. I AWAKE opkvalificerer gennem oplæg og workshops studievejledningen i mødet med den studerende. Vi laver bias-træning og give jer en sproglig værktøjskasse der giver blik for usynlig udsathed. Vi udvikler redskaber til den sårbare samtale, samtaleguides og actioncards til henvendelser vedrørende krænkelser og hjælper jer med at afklare handlemuligheder i overensstemmelse med dit mandat som studievejleder.

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan et samarbejde kan styrke lærings- og arbejdsmiljøet hos jer.