Skip to content

Samarbejder

Københavns Universitet Testimonial
ITU IT University Copenhagen / IT Universitetet København

”Vi har på ITU været meget glade for at samarbejde med AWAKE om en styrket D&I-indsats i studievejledningen, samt for vores studerende med særligt fokus på studiestarten. AWAKE har givet studievejledere og studerende et skærpet blik for inklusion og diversitet, der understøtter vores indsats for alle studerendes trivsel. Gennem oplæg og workshops har vi fået en række konkrete redskaber til at arbejde målrettet for, at alle studerende føler sig velkomne på ITU.”

STINE DUE HANSEN // LEDER AF STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN – IT UNIVERSITETET

SDU testimonial awake

”AWAKE gæstede SDU for at give de studerende et pædagogisk og engageret indblik i diskrimination, ligestilling, ’blinde vinkler’ og inklusion. Med stor saglighed blev vi klogere på at arbejde aktivt med forandring gennem dialog og nysgerrighed. AWAKE gav os en masse brugbare værktøjer til at formidle både sårbare og kontroversielle emner som sexisme, racisme, normer og privilegier. Det skete i et trygt, tillidsfuldt og sjovt læringsrum, hvor der var plads til spørgsmål og erfaringer.”

CAMILLA BRUUN ERIKSEN // ADJUNKT – SYDDANSK UNIVERSITET

Roskilde Universitet Testimonial Awake

”I samarbejde med AWAKE har vi på Roskilde Universitet igangsat et større fokus på inklusion og diversitet i studiestarten. Her er tutorer blevet klædt på til at arbejde målrettet for at skabe de bedste rammer for nye studerende, hvor trivsel og inkluderende fællesskaber er i fokus.”

STINE FLOUTRUP // TEAMLEDER – RUC STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING

”AWAKE gæstede AAU CPH til en skræddersyet workshop for vores frivillige tutorer om en sikker og inkluderende studiestart med fokus på at give de nye studerende den bedste start på studielivet. Forinden afholdte vi møder, så AWAKE kunne sikre at indholdet passede til netop vores tutorer og vores studiestart – det har været spændende, berigende og en stor fornøjelse!”

EMILIE OLANDER // STUDIE- OG TRIVSELSVEJLEDER – AALBORG UNIVERSITET CPH

DFFU LOGO SAMARBEJDE AWAKE CONSULTING DK

”Ane og Saras ekspertise og engagement var tydelig igennem hele vores temadag hvor de holdt oplæg og faciliterede en workshop for 60 deltagere. AWAKE formidlede engagerende og letforståeligt viden om hvordan vi kan kommunikerer og møder studerende på en inkluderende måde. Ane og Sara skabte en behagelig og dynamisk atmosfære, der fik os alle til at deltage aktivt og udveksle idéer på dagen. AWAKE tilpassede indholdet til vores specifikke behov og udfordringer og formåede at opsætte relevante og brugbare cases vi kunne arbejde konkret med. Ane og Sara var tilgængelige for spørgsmål hele dagen, og skabte et meget positivt læringsmiljø for alle deltagere.”

KAROLINE LIV VILDLYNG // INFORMATIONSSPECIALIST V. DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DIS testimonial AWAKE

”AWAKE is an innovative and ethical consulting practice, drawing on deep knowledge and expertise of its skilled facilitators to offer valuable insights on equity, diversity, and inclusion in a variety of settings. Sara and Ane provide a safe, dialogue-driven environment for participants to learn, self-reflect, and engage in meaningful change.”

STEVE MAY // PROFESSOR – UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

HK privat webinar testimonial

”AWAKE holder engagerende og informerende workshops om seksuel chikane. Sara og Ane faciliterer samtaler i øjenhøjde med gode, konkrete eksempler, der gør begreber og jura tilgængelig for deltagerne. Oplevelser og erfaringer bliver anerkendt og inddraget på konstruktiv og respektfuld vis.”

SARA EZBAN GRÜTZMEIER // FAGLIG KONSULENT – HK PRIVAT

Goodtalks Awake consulting testimonial

”AWAKE faciliterede en Masterclass med fokus på at rykke debatten om sexisme ind på arbejdspladsen. Med stor saglighed delte Sara & Ane ud af deres erfaringer med at give organisationer og medarbejdere konkrete værktøjer, og en fælles forståelsesramme til at forebygge og håndtere seksuel chikane og diskrimination. I et trygt, tillidsfuldt læringsrum med plads til spørgsmål og erfaringer, opnåede vi indsigt i et emne forbundet med stor berøringsangst og usikkerhed. Goodtalks kan varmt anbefale AWAKE – meget vidende, yderst imødekommende og top professionelle.

STINE BLAUENFELDT HANNEMANN //
HEAD OF LEARNING & BUSINESS DEVELOPMENT – GOODTALKS

CFDP logo

”I forbindelse med udviklingen af undervisningsmateriale til
EU-projektet Up4Diversity, har AWAKE Consulting bidraget med vigtige
indsigter i LGBTQIA+ børn og unges rettigheder og udfordringer.”

STINE HELDING RAND // PSYKOLOG – CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK

Humanity in action HIA testimonial AWAKE

”Vi havde fornøjelsen af at bruge Ane og Sara som moderatorer for en spændende debat om Pride i Nordatlanten. Med stort engagement og nysgerrighed faciliterede de et trygt rum for samtale og debat.”

MIKAELA V. FREIESLEBEN // NATIONAL DIRECTOR – HUMANITY IN ACTION DENMARK

Testimonial Webinar Den Grønne Friskole

”AWAKEs arbejde for at gøre os bevidste om de kønsnormer og -stereotyper vi overfører til vores børn er afgørende for ligestilling. Sara og Ane er dygtige til at gå til opgaven uden fordømmelse og løftede pegefingre – jeg ville ønske alle forældre fik et kursus med AWAKE i barselsgave, så fremtidige generationer træder ind i verden med god støtte hjemmefra til at skabe en mere ligestillet verden!”

PHIE AMBO // MED-STIFTER OG FORPERSON FOR BESTYRELSEN PÅ DEN GRØNNE FRISKOLE

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan et samarbejde kan styrke lærings- og arbejdsmiljøet hos jer.