Skip to content

Samarbejder

Københavns Universitet Testimonial

”AWAKE faciliterede medarbejderseminar med fokus på at skabe og fastholde et inkluderende arbejdsmiljø. Ane og Sara etablerede trygge rammer til at diskutere det gode kollegaskab, samt hvordan forebyggelse og håndtering af mobning og chikane er dels et ledelsesansvar og dels et fællesansvar. Jeg vil varmt anbefale andre arbejdspladser at samarbejde med AWAKE, hvis de ønsker at arbejde aktivt for medarbejdertrivsel og trygge rammer for deres ansatte.”  

JACOB GRAFF NIELSEN // DEKAN VED DET JURIDISKE FAKULTET – KØBENHAVNS UNIVERSITET

”AWAKE har udviklet et værdiskabende forløb for alle KU SUNDs studiestartsfrivillige, med fokus på diversitet, inklusion og trivsel i arbejdet med studiestart. Ane og Sara faciliterede et trygt læringsrum, med plads til svære samtaler og et undersøgende blik på traditioner, arbejdskultur og gruppedynamik. Samtidig var der også fokus på at se fremad og optimere rammerne for at nå et fælles mål: nemlig at sikre mere trivsel for alle studerende.”  

SIGNE EGEROD HUBBARD // STUDIEVEJLEDER – KØBENHAVNS UNIVERSITET (KU SUND)

ITU IT University Copenhagen / IT Universitetet København

”Vi har på ITU været meget glade for at samarbejde med AWAKE om en styrket D&I-indsats i studievejledningen, samt for vores studerende med særligt fokus på studiestarten. AWAKE har givet studievejledere og studerende et skærpet blik for inklusion og diversitet, der understøtter vores indsats for alle studerendes trivsel. Gennem oplæg og workshops har vi fået en række konkrete redskaber til at arbejde målrettet for, at alle studerende føler sig velkomne på ITU.”

STINE DUE HANSEN // LEDER AF STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN – IT UNIVERSITETET

SDU testimonial awake

”AWAKE gæstede SDU for at give de studerende et pædagogisk og engageret indblik i diskrimination, ligestilling, ’blinde vinkler’ og inklusion. Med stor saglighed blev vi klogere på at arbejde aktivt med forandring gennem dialog og nysgerrighed. AWAKE gav os en masse brugbare værktøjer til at formidle både sårbare og kontroversielle emner som sexisme, racisme, normer og privilegier. Det skete i et trygt, tillidsfuldt og sjovt læringsrum, hvor der var plads til spørgsmål og erfaringer.”

CAMILLA BRUUN ERIKSEN // ADJUNKT – SYDDANSK UNIVERSITET

Roskilde Universitet Testimonial Awake

”I samarbejde med AWAKE har vi på Roskilde Universitet igangsat et større fokus på inklusion og diversitet i studiestarten. Her er tutorer blevet klædt på til at arbejde målrettet for at skabe de bedste rammer for nye studerende, hvor trivsel og inkluderende fællesskaber er i fokus.”

STINE FLOUTRUP // TEAMLEDER – RUC STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING

DIS testimonial AWAKE

”AWAKE is an innovative and ethical consulting practice, drawing on deep knowledge and expertise of its skilled facilitators to offer valuable insights on equity, diversity, and inclusion in a variety of settings. Sara and Ane provide a safe, dialogue-driven environment for participants to learn, self-reflect, and engage in meaningful change.”

STEVE MAY // PROFESSOR – UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

HK privat webinar testimonial

”AWAKE holder engagerende og informerende workshops om seksuel chikane. Sara og Ane faciliterer samtaler i øjenhøjde med gode, konkrete eksempler, der gør begreber og jura tilgængelig for deltagerne. Oplevelser og erfaringer bliver anerkendt og inddraget på konstruktiv og respektfuld vis.”

SARA EZBAN GRÜTZMEIER // FAGLIG KONSULENT – HK PRIVAT

Goodtalks Awake consulting testimonial

”AWAKE faciliterede en Masterclass med fokus på at rykke debatten om sexisme ind på arbejdspladsen. Med stor saglighed delte Sara & Ane ud af deres erfaringer med at give organisationer og medarbejdere konkrete værktøjer, og en fælles forståelsesramme til at forebygge og håndtere seksuel chikane og diskrimination. I et trygt, tillidsfuldt læringsrum med plads til spørgsmål og erfaringer, opnåede vi indsigt i et emne forbundet med stor berøringsangst og usikkerhed. Goodtalks kan varmt anbefale AWAKE – meget vidende, yderst imødekommende og top professionelle.

STINE BLAUENFELDT HANNEMANN //
HEAD OF LEARNING & BUSINESS DEVELOPMENT – GOODTALKS

CFDP logo

”I forbindelse med udviklingen af undervisningsmateriale til
EU-projektet Up4Diversity, har AWAKE Consulting bidraget med vigtige
indsigter i LGBTQIA+ børn og unges rettigheder og udfordringer.”

STINE HELDING RAND // PSYKOLOG – CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK

Humanity in action HIA testimonial AWAKE

”Vi havde fornøjelsen af at bruge Ane og Sara som moderatorer for en spændende debat om Pride i Nordatlanten. Med stort engagement og nysgerrighed faciliterede de et trygt rum for samtale og debat.”

MIKAELA V. FREIESLEBEN // NATIONAL DIRECTOR – HUMANITY IN ACTION DENMARK

Testimonial Webinar Den Grønne Friskole

”AWAKEs arbejde for at gøre os bevidste om de kønsnormer og -stereotyper vi overfører til vores børn er afgørende for ligestilling. Sara og Ane er dygtige til at gå til opgaven uden fordømmelse og løftede pegefingre – jeg ville ønske alle forældre fik et kursus med AWAKE i barselsgave, så fremtidige generationer træder ind i verden med god støtte hjemmefra til at skabe en mere ligestillet verden!”

PHIE AMBO // MED-STIFTER OG FORPERSON FOR BESTYRELSEN PÅ DEN GRØNNE FRISKOLE

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan et samarbejde kan styrke lærings- og arbejdsmiljøet hos jer.