Skip to content

Det gode kollegaskab

Trivsel på arbejdspladsen

Inkluderende arbejdsmiljø

Medarbejdere yder mest og fastholdes i en inkluderende arbejdskultur med fokus på trivsel. Det gode kollegaskab er en relation der skal prioriteres, hvis I vil sikre trivsel på jeres arbejdsplads. Få hjælp til at rammesætte en konstruktiv dialog om hvordan I tager fælles ansvar for et trygt arbejdsmiljø. I AWAKE har vi stor erfaring med at facilitere samtaler om de normer og værdier der gør sig gældende i et givent arbejdsmiljø – og hvilke kulturændringer der er nødvendige for at alle medarbejdere føler sig trygge og inkluderede.  

Det kunne eksempelvis være gennem rådgivning i at arbejde med de indsigter en APV giver og få hjælp til at sætte ind på særlige opmærksomhedspunkter, workshops og medarbejderseminarer med fokus på at understøtte en tværgående dialog og tværfagligt samarbejde samt at klæde alle på til at tage ansvar for ‘den gode tone’.

Kontakt os for en uforpligtende snak om hvordan et samarbejde kan styrke lærings- og arbejdsmiljøet hos jer.